Landmaschinen Eggert, Stihl - Landmaschinen Eggert

Stihl bei Landmaschinen Eggert, Mammendorf - Landmaschinen Eggert